Blackburn v. Dorta

Florida Supreme Court348 So.2d 287 (Fla. 1977)