Cunningham v. Jensen

2004 Ida. App. LEXIS 83 (2004)