Lund v. Commonwealth

232 S.E.2d 745 (Va. 1977) (en banc)