Matusevitch v. Telnikoff

877 F. Supp 1 (1995), aff'd, 159 F.3d 636 (1998)