OAO Arkhangelskoye Geologodobychnoye Predpriyatiye v. Archangel Diamond Corp.

Case No. T 2277-04 (2005)