Sandoz GmbH v. Roche Diagnostics GmbH

[2004] EWHC 1313 (Ch), HC-2003-03648 (2004)