Sardo v. Fidelity & Deposit Co.

100 N.J. Eq. 332; 134 A. 774 (1926)