Sega Entertainment Ltd. V. Maphia

948 F. Supp. 923 (1996)