Tante v. Herring

264 GA. 694, 453 S.E.2D 686 (1994)