United States Railroad Retirement Board v. Fritz

449 U.S. 166 (1980)