United States v. Cruikshank

92 U.S. (2 Otto) 542 (1876)