United States v. Dentsply International, Inc.

399 F.3d 181 (2005)