United States v. Klein

80 U.S. (13 Wall.) 128 (1872)