Pirani v. Slack Technologies, Inc.

13 F.4th 940 (2021)